РОДИТЕЛИТЕ НЕ ТРЕБА ДА БАРААТ ДЕЦАТА ДА ИМ УГОДУВААТ НИМ И НА ДРУГИТЕ, ОТИ ЌЕ СТАНАТ НЕСИГУРНИ КАКО ВОЗРАСНИ, ВЕЛИ ДЕТСКИОТ ПСИХОЛОГ ХРИСТИНА СТЕФАНОВСКА