ШВЕДСКИ УМЕТНИЦИ СО ИНСТАЛАЦИЈА ОД 17.000 ДЕЛА СЕ БОРАТ ПРОТИВ ДЕПОРТАЦИЈА НА 17.000 МИГРАНТИ