МАРШ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ, ГИ ОБЕЛЕЖАА МЕСТАТА ШТО НЕ ИМ СЕ ПРИСТАПНИ