КИНОТЕКАТА ГО ОТВОРА СВОЕТО ЛЕТНО КИНО СО ФИЛМОВИТЕ ОД ФЕСТИВАЛОТ „ВЕЧЕРИ НА ЖЕНСКИ ПРАВА“