ГЕРМАНСКИТЕ МЕТАЛ ЛЕГЕНДИ „КРЕАТОР“ ПО 14 ГОДИНИ ПОВТОРНО СВИРАТ ВО СКОПЈЕ