ПО 15 ГОДИНИ СВИРАМ КОНТРАБАС ЗА ЌЕРКИТЕ, ВНУЦИТЕ И ЗА СТУДЕНТИТЕ, СЕ РАСПЛАКА ПРОФЕСОРОТ ВЕЛКО ТОДЕВСКИ НА ПРОМОЦИЈАТА НА КНИГАТА ЗА НЕГО