ПО ЧЕШКА, ПИВСКИТЕ БАЊИ СТАНУВААТ ХИТ ВО СВЕТОТ, ТУРИСТИТЕ МАСОВНО СЕ КАПАТ ВО НЕФИЛТРИРАНО ПИВО