НА 6 МАРТ ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈА ЗА УНИВЕРЗАЛНА САЛА ОД ВЕСНА ДАМЧЕВСКА