ВЕСНА СТЕФАНОВСКА СО МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА ВО МСУ