ЧИТАТЕЛИТЕ ВО ФРАНЦИЈА ГО ДОБИЈА НОВИОТ БРОЈ НА ВЕСНИКОТ КОЈ ИЗЛЕГУВА САМО ВО ПРЕСТАПНИТЕ ГОДИНИ