МУЗЕЈОТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА МАКЕДОНСКИТЕ ВЕЗИЛКИ