НА ЗЕМЈАТА ИМА 50 МИЛИЈАРДИ ПТИЦИ, ПРЕСМЕТАА НАУЧНИЦИТЕ