ВИКТОР СОКОЛОВСКИ СО ФОТОИЗЛОЖБАТА „ПРЕТСТАВА“ ВЕЧЕРВА ВО КИНОТЕКАТА