ВИНКА САЗДОВА ГО ПРОМОВИРА ПЕТТИОТ РОМАН, „ВИЛИНО“