ФЕСТИВАЛОТ ВИНОДОНИЈА СО ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНА, ХРАНА И ЏЕЗ МУЗИКА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО СКОПЈЕ