ГЛАВНИОТ ГРАД НА БАСКИЈА ГИ ОТФРЛИ АВТОМОБИЛИТЕ ПРЕД МНОГУ ГОДИНИ И СЕ ОКРУЖИ СО 30 КИЛОМЕТРИ ЗЕЛЕНИЛО