Владимир Јнаковски

Таг
2Вести

ПРОМОЦИЈА НА КНИГА СО РАЗГОВОРИ ПОМЕЃУ ПИСАТЕЛИТЕ УРОШЕВИЌ И ЈАНКОВСКИ

ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ ЈА ДОБИ НАГРАДАТА „ЛАДИСЛАВ БАРИШИЌ“ ЗА ЛИКОВНА КРИТИКА