ВЕНЕЦИЈА ЌЕ ЈА ОДОБРИ ТАКСАТА ОД ПЕТ ЕВРА ЗА ЕДНОДНЕВНИТЕ ТУРИСТИ