ТРАЈБЕКА ОТВОРИ СО „ЏИЛДА“, ДЕ НИРО СО ОСТРА КРИТИКА ЗА ТРАМП