ВОЈКО ЈАНЕВСКИ СЛАВИ 50 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО СО ИЗЛОЖБА НА 50 ДЕЛА ВО ВЕЛЕС