ВЕЛЕШКИОТ ЦРВЕН КРСТ ДОДЕЛИ ПРИЗНАНИЈА ЗА ВОЛОНТЕРСТВО, ЛЕКАРИТЕ ФИЛИП ТОДОРОВСКИ И ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ НАГРАДЕНИ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО