ИМА ТРИ ТИПА НА РОДИТЕЛИ КОИ РАЗЛИЧНО ВЛИЈААТ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦАТА