БЕСПЛАТНИОТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ЛУКСЕМБУРГ НЕ ГИ ДАДЕ ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, БРОЈОТ НА ПАТНИЦИТЕ ВО ВОЗОВИТЕ СЕ НАМАЛИЛ