ВРАТА ОД ХОТЕЛСКА СОБА НА БОБ ДИЛАН ПРОДАДЕНА ЗА 100.000 ДОЛАРИ