ГОЦЕ НАУМОВ ОДРЖА КОНЦЕРТ СО АРХЕОЛОШКИ АЛАТКИ НА НЕОЛИТСКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВРБЈАНСКА ЧУКА