ПРОПАДНА ФЕСТИВАЛОТ СО КОЈ ТРЕБАШЕ ДА СЕ ОДБЕЛЕЖАТ 50 ГОДИНИ „ВУДСТОК“