ФЕСТИВАЛ НА КУЧИЊА ДЕНЕС ВО СКОПСКО НЕРЕЗИ, ЌЕ ИМА БЕСПЛАТНО ПИВО ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ