ВО СКОПЈЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ БАЗАР ЗА РАЧНИ ИЗРАБОТКИ ОД ЖЕНИ ОД РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ