АРГЕНТИНСКО СЕМЕЈСТВО СЕ ВРАЌА ДОМА ПО 22-ГОДИШНИОТ ПАТ ОКОЛУ СВЕТОТ СО АВТОМОБИЛ ОД 1928