БОРБАТА СО ЗАВИСНОСТИТЕ Е ДОЖИВОТНА И ТЕШКА, РЕЧЕ БЕН АФЛЕК ПО РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА