СРЕДНОШКОЛЦИ ОД „КОРЧАГИН“ СО СВОИ СРЕДСТВА НАПРАВИЈА НОВОГОДИШНА ЗАБАВА ВО ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА