ПЕТ ПРВИ НАГРАДИ ЗА ШТИПСКИ „ЕУРОАРТ“ НА МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВО БУГАРИЈА