НАД 20 УЧЕСНИЦИ НА 12. ФЕСТИВАЛ „ЗЕМЈОТРЕС“ НА СВЕЖА НЕЗАВИСНА ДОМАШНА МУЗИКА