ЗЛАТНИОТ ЧОВЕК НА КАЗАХСТАН ОД 5. ВЕК П.Н.Е. НА 11 ЈУЛИ ЌЕ СЕ ИЗЛОЖИ ВО СКОПЈЕ