ТОМ ВЕИТС, ИГИ ПОП И БИЛ МАРЕЈ ВО НОВИОТ ЗОМБИ ФИЛМ НА ЏАРМУШ