КОКО ВЕДНАШ МЕ ПОЗНА, КАКО ДА НЕ СМЕ БИЛЕ РАЗДЕЛЕНИ, ВЕЛИ ЗОО НЕГУВАТЕЛОТ ДРАГАН ТРАЈКОСКИ