ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИКОТ ЗОРАН ЛАЗАРЕВСКИ НА 5 ФЕВРУАРИ ВО МКЦ