ЗОРАН ПОПОСКИ НА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ВО ЈУЖНА КОРЕЈА