ЗГРАДА ВО ЛОНДОН ЌЕ ГО ИМА НАЈГОЛЕМИОТ ЗЕЛЕН ЅИД ВО ЕВРОПА