ЛУЃЕТО НЕ СТАНУВААТ ВОЗРАСНИ ДО СВОИ 30-ТИ ГОДИНИ, ВЕЛАТ НАУЧНИЦИ