ДИНА ЈАШАРИ, КОНСТРАКТА И „ЉУБОЈНА“ МЕЃУ УЧЕСНИЦИТЕ НА ФЕСТИВАЛОТ „ЗВУКОТ НА СКОПЈЕ“