„ЗВУЦИ НА КУЛТУРАТА“ ОД ДЕНЕСКА ДО НЕДЕЛА ВО ПАРКОТ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ