СЕ ВРАЌА МОДАТА ОД ВРЕМЕТО НА ПАДОТ НА БЕРЛИНСКИОТ ЅИД