МАКЕДОНИЈА ПРВПАТ ЌЕ БИДЕ ДЕЛ ОД НАЈМАСОВНИОТ СВЕТСКИ ТУРНИР ВО БАСКЕТ