СОРАБОТНИЦИТЕ НА БРУС ВИЛИС ВЕЛАТ ДЕКА ПОДОЛГО ВРЕМЕ ИМАЛО ГРИЖИ ЗА НЕГОВАТА КОГНИТИВНА СОСТОЈБА