ВИРТУЕЛНАТА РЕАЛНОСТ ПОМАГА ВО НАДМИНУВАЊЕ НА СТРАВОТ ОД ВИСОЧИНА