ПОЧИНА АЛЕК ЏОН САЧ, ЕДЕН ОД ОСНОВАЧИТЕ НА „БОН ЏОВИ“