АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА ЈА ПРОМОВИРА КНИГАТА КРИТИКИ „ДВЕ МИНУТИ И ЧЕТИРИЕСЕТ РЕДА“