ИЗЛОЖБА СО ДЕЛА СО МАКЕДОНСКИ МОТИВИ ОД СЛОВЕНЕЧКАТА УМЕТНИЦА ГЕРЛОВИЧ