ФЕСТИВАЛОТ НА НОВИОТ ГЕРМАНСКИ ФИЛМ ОД 2 ДО 6 МАЈ НИЗ МАКЕДОНИЈА